De oudercommissie is belangrijk voor u als ouder.

hooi

Oudercommissie

De Koeienwei heeft een eigen oudercommissie. De commissie bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen. De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang;
  • het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met groepsleiding;
  • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • fungeren als aanspreekpunt voor vragen en idee├źn van ouders.

Als u als lid van de oudercommissie zou willen mee denken of vragen heeft aan de oudercommissie, kunt u contact zoeken met: oudersdekoeienwei@hotmail.com.

hooi

Kleinschalige opvang op een echte boerderij!