Kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

hooi

Over ons

Kinderopvang De Koeienwei biedt kleinschalige kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang op een Boerderij Het Lansingerland in Bergschenhoek.

Visie & identiteit

Visie: kinderopvang vanuit de VAK formule
Kinderopvang De Koeienwei is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). De VAK ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt hen een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast verzorgt de VAK deskundigheidsbevordering voor de ondernemers en de pedagogisch medewerkers. De VAK formule en daarmee dus tevens de formule die De Koeienwei hanteert, gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moeten gaan. Beide sporen gaan daarbij uit een van een respectvolle, individuele- en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers toe.

Verenigde Agrarische Kinderopvang

De pedagogisch medewerkers van de VAK bieden een optimaal en veilig opvoedingsklimaat aan. Door kindvolgend te handelen kan het kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers bevorderen daardoor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind dat aan hun zorgen is toevertrouwd. Belangrijke aspecten hierbij zijn: een goede lichamelijke verzorging, veel aandacht en respect voor het kind en het creëren van een prettige sfeer. Bij het aanbieden van deze zorg en begeleiding wordt altijd rekening gehouden met de diverse ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Ruimte en landelijke rust

Bij de opvang op de boerderij is veel ruimte en heerst er een landelijke rust waardoor er minder prikkels zijn, zoals geluiden en omgevingsonrust, dan in een stadse omgeving. Kinderen krijgen hierdoor de gelegenheid om meer tot zichzelf te komen, hun persoonlijke ontwikkeling en de rust om van daar uit hun spel vorm te geven en te ontdekken. De oudere kinderen van de BSO kunnen op de opvang op hun eigen manier bijkomen van de schooldag. Sommigen zullen zich graag uitleven door uitbundig buitenspel, anderen gaan graag op onderzoek uit of gaan liever rustig ergens wat zitten met een boekje of spelletje of kletsen wat met elkaar.

Christelijke identiteit

Ieder kinderdagverblijf heeft een bepaalde identiteit. Daaruit vormen zich de waarden en normen die tot uiting komen in het handelen van de groepsleiding. Wij vinden het belangrijk om ons handelen te relateren aan de christelijke waarden en normen.

Leefklimaat

  • Ieder kind is uniek en is door God geschapen. Ook daarom zullen wij kijken naar het individuele kind.
  • Elk kind is verschillend, elk kind heeft weer een ander benadering nodig. De medewerkers proberen ieder kind door Gods ogen te bekijken en te benaderen. De Here God is als een vader voor zijn kinderen en houdt vreselijk veel van ieder kind! Wij besteden veel aandacht aan het feit dat kinderen zich geliefd weten.
  • Er wordt op een respectvolle wijze omgegaan met de natuur. Ook dit is een deel van Gods schepping. Wij leren de kinderen wie de wereld gemaakt heeft, wie de dieren gemaakt heeft, het gras, de wolken, de lucht.
  • We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar, maar ook voor mensen die anders zijn dan zij. Denk bijvoorbeeld aan ouderen; opa en oma, verstandelijk gehandicapten, anders gekleurden.
  • Af en toe zal er een Bijbelverhaal verteld worden, ook leren de kinderen een aantal Bijbelliedjes. Er zal worden doorgepraat als een broertje of zusje gedoopt wordt, of bij een geboorte, overlijden van familie of bekenden. De feesten zoals, Kerst, Pasen, Pinksteren, zullen vanuit christelijk oogpunt belicht worden.
  • Als wij gaan eten zal er een kindergebed opgezegd worden: Het eten staat op tafel klaar, geef lieve Heer ons Uw zegen van U is alles wat wij kregen. Amen.

Wij willen de kinderen meegeven dat geloven geweldig is!

Een christelijk leefklimaat betekent niet dat kinderen met een andere identiteit niet welkom zouden zijn. Iedereen is van harte welkom! Wel is het noodzakelijk dat er op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan.

hooi

Kleinschalige opvang op een echte boerderij!