Klachtenprocedure

hooi

Klachtenprocedure

Voordat de procedure beschreven wordt, volgt hier eerst een omschrijving van de term klacht: “Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of één van haar medewerkers tegenover een gebruiker”.

Interne klachtenprocedure

Bij een klacht kunnen ouders contact opnemen met degene in de organisatie die met de klacht te maken heeft. Ouders kunnen openhartig zijn over hun ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Ouders kunnen hun klacht bij de groepsleiding kwijt als het gaat om ongenoegen omtrent de behandeling van hun kind door deze groepsleidster. Bij ongenoegen omtrent organisatorische onderwerpen, of wanneer het gesprek met een groepsleidster niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunnen ouders bij één van de ondernemers terecht.

Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op een intern verbeterformulier.

Wanneer er na het contact tussen de ouder en ondernemers niet tot een succesvolle en bevredigende oplossing kan worden gekomen, kan de ouder zich richten tot de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK).

Externe klachtenprocedure

Wanneer ouders, na contact met de ondernemers en de VAK, niet tevreden zijn met de beslissing die de organisatie heeft genomen kan de externe klachtencommissie worden ingeschakeld. Dit kan middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met de Geschillencommissie voor een onafhankelijke behandeling zonder dat u de ondernemer of de medewerkers hiervan op de hoogte heeft gesteld. Via de website, kunt u online een klachtenformulier invullen. Deze kunt u vinden op degeschillencommissie.nl.

Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u in de Informatiebrief Klachtenprocedure.

hooi

Kleinschalige opvang op een echte boerderij!